Framåt Yrkesinriktade böcker Bakom ratten (Transport) inkl VocabTool 12 mån

Framåt Yrkesinriktade böcker Bakom ratten (Transport) inkl VocabTool 12 mån

ISBN: 9789127418769

Ordinarie pris 263 kr
Ordinarie pris Försäljningspris 263 kr
Rea Slutsåld
Inklusive moms
Leveranstid
Format
Boken används online genom inloggning på förlagets hemsida. Instruktioner för hur du loggar in skickas ut av oss på Digi2000 via e-post senast nästkommande arbetsdag. Ha även koll på skräpposten/spamfiltret så att mailet inte hamnar där.


Äntligen finns ett flexibelt material som är utformat för sfi-undervisningen och andra skolformer där elever tas in under kursens gång! Framåt är i första hand tänkt för elever med kort skolbakgrund som läser sfi studieväg 1 och 2, kurserna A, B och C samt motsvarande inom andra skolformer. Framåt är i första hand tänkt för sfi studieväg 1 och 2, kurserna A, B och C samt motsvarande inom andra skolformer.

Nyhet! Färdiga lektioner på USB-minne
Till de tre textböckerna fi nns ett USB-minne med digitala presentationer (powerpoint) till merparten av sidorna. Använd dem, så har du väl förberedda lektioner där arbetet med förförståelsen underlättas.

Framåt A en trygg läs- och skrivinlärning
Framåt A är i första hand avsedd för nyanlända analfabeter och kortutbildade. Den passar både för ungdomar i förberedelseklasser eller IVIK-klasser och för vuxna på sfi studieväg 1, kurs A och motsvarande.
Framåt A består av tre färgglada textböcker. I dessa böcker kombineras ordbildsmetoden med specifik och flytande bokstavsinlärning.
Parallellt löper läsinlärning baserad på LTG-metoden, Läsning på talets grund.

Ordförrådet utökas
Böckernas innehåll är ordnat i teman och ordförrådet repeteras och utökas systematiskt. Det rika bildmaterialet gör att många elever senare använder böckerna som lexikon. De vet var de vid behov kan hitta den information de söker och detta skapar trygghet. Innehållet i textböckerna ger eleverna ett muntligt ordförråd och en viktig inledande läs- och skrivträning.
Framåt A ger eleverna en vidgad omvärldskunskap och träning i att se mönster och strukturer i skrift. De lär sig tyda bilder och abstrahera samt ta ansvar för sina studier.

Lärarhandledning med cd-skivor
Till de tre textböckerna i Framåt A hör en konkret och omfattande lärarhandledning med två cd-skivor. Förutom ljudinspelningar av texterna innehåller skivorna kopieringsunderlag för nästan alla sidor i de tre textböckerna. Kopieringsunderlagen består av drygt 650 användbara klassrumsskyltar, arbetsblad och mallar. För utskrift och laminering finns även bild- och ordkort relaterade till textböckernas bilder, ord och uttryck.
Intalningarna av texterna är gjorda med ett vardagligt uttal som är bra för helfrasinlärning och innehåller långa pauser. Vid pauserna ges eleverna tillfälle att hitta den aktuella bilden, flytta ögonen till texten, läsa, lyssna och säga efter. Den långa pauseringen gör att elev-cd:n (mp3) blir ett stöd för eleverna vid läsinlärningen och självstudierna.

Fler lärartips och läsning om att arbeta med analfabeter finns i Att undervisa analfabeter av samma författare.

Framåt B vägen till ett användbart språk
Framåt B är tänkt för vuxna invandrare med kort skolbakgrund som läser sfi kurs B eller motsvarande. Textboken innehåller enkla texter med vuxet tilltal som förmedlar nyttig kunskap om livet i Sverige. Texterna utgår från vardagliga situationer med många dialoger som direkt ger eleven ett användbart språk.

Texter på två nivåer
Sex teman bearbetas: Att läsa och lyssna, Att handla, Skola, Hälsa Vård SOS, Arbete och pengar och Att gilla sport. Till alla teman finns texter på två nivåer för att ge eleverna en grund att börja med och sedan en högre nivå att fortsätta med. Upplägget gör att nya elever lätt kan komma in i undervisningen genom att börja med de enklare nivåerna inom respektive tema. Baktill i boken finns ett avsnitt, Det här ska du kunna, för de elever som är nybörjare och/eller behöver repetera grunderna. En elev-cd (mp3) med alla texter och dialoger ingår.
Läraren får stor möjlighet att ge individuella uppgifter i textbok, övningsbok, på webben eller med material från lärarhandledningen, där det också finns hörövningar och tester till varje tema.

Övningsbok för självstudier
Övningarna är utformade för att passa för självstudier och eleverna kan i sin egen takt repetera och befästa varje moment. Facit finns som kopieringsunderlag i lärarhandledningen.
Både text- och övningsboken innehåller många bilder eleverna erbjuds flera sätt att lära sig ord och begrepp på. Bilderna konkretiserar också texterna om situationer och miljöer i Sverige.

Framåt C tränar vardagssvenskan
Framåt C väner sig till vuxna invandrare med kort skolbakgrund som läser sfi kurs C eller liknande. Grammatiken är funktionell och ger eleverna möjlighet att se och diskutera mönster och strukturer i språket.

Fem teman
Textbokens teman är Vänner, Resor, Teknik, Vatten och Att bo och arbeta i Sverige. I varje tema finns texter med varierande vårighetsgrad: en grundläggande nivå och en målinriktad nivå (enligt Skolverkets kursplan för sfi kurs C). Nya elever kommer lätt in i undervisningen eftersom de kan välja att börja på den enklare nivån. En elev-cd (mp3) med alla texter, dialoger och hörövningar ingår. Grammatiken är funktionell och ger eleverna möjlighet att se och diskutera mönster och strukturer i språket.

Välmatad övningsbok
Det omfattande övningsmaterialet ger var och en goda möjligheter att arbeta på sin egen nivå. Facit finns som kopieringsunderlag i lärarhandledningen. Där finns också ett test till varje tema. Det omfattande webbmaterialet ger möjlighet att öva vidare.


Innehållsrikt webbstöd
Framåts kostnadsfria webbplats innehåller massor med ord- och grammatikövningar. Här kan eleverna träna mera i sin egen takt. Se mer på www.nok.se/framat


FRAMÅT YRKESINRIKTADE BÖCKER

Yrkesinriktade böcker fördjupning av intressen
Uppmuntra elevernas yrkesintresse och ge dem en god inblick i hur jobbet i olika branscher i Sverige fungerar! De yrkesinriktade böckerna i serien Framåt passar på sfi kurs C och D och andra typer av utbildningar för vuxna: yrkesutbildningar,orienteringskurser och arbetsmarknadsutbildningar.

Ordinlärning med VocabTool

VocabTool är ett verktyg för att lära in ord och uttryck. Metoden som används anpassar sig efter varje elevs unika inlärnings- och glömskekurva. Eleverna kan använda VocabTool  i sina mobiltelefoner och på webben. Titta på en demofilm här och läs mer i manualen här.  

Du kan beställa abonnemang på VocabTool till böckerna Bakom ratten Att arbeta med transport och Hos Karlssons Att arbeta på restaurang och i storkök.

Bakom ratten Att arbeta med transport
Huvudpersonerna i boken berättar om sitt  arbete som chaufför: de kör taxi, lastbil, buss och tunnelbana. Eleverna får både lära känna deras vardag och höra om mer ovanliga händelser. Boken tar också upp grundläggande svenska trafikregler.

Hos Karlssons Att arbeta på restaurang och i storkök
Eleverna får bekanta sig med Stig och hans anställda i restaurangen Karlssons. Boken beskriver en arbetsdag från morgon till sen kväll och hur de olika yrkesgrupperna på restaurangen arbetar.

Vinklar och rör Att arbeta med teknik
Fyra högaktuella tekniska områden presenteras i boken: VVS, sopor och avfall, VA samt svets och plåt. Eleverna får möta en VVSföretagare, en chef på ett renhållningsföretag, en maskintekniker på Stockholm Vatten och ett skyddsombud på IF Metall.

Förskolan Liljan Att arbeta inom barnomsorg
Boken tar upp vardagliga situationer på en svensk förskola, som lek, scheman, utflykter, personalmöten och samtal med föräldrar. Både personal, barn och föräldrar kommer till tals.

Harrys hörna Att arbeta inom handel
Här får eleverna bekanta sig med Harry och hans sex anställda i mataffären Harrys hörna. Texterna behandlar vardagliga situationer i en svensk mataffär, men också hur man söker jobb och hur det är att ha eget företag.

Idas arbetsvecka Att arbeta inom vård och omsorg
Ida arbetar i hemtjänsten och vi får följa hennes och kollegernas skiftande arbetsuppgifter under en vecka. Texterna behandlar vardagliga situationer inom vård och omsorg, men också hur man söker jobb. Ordförrådet och övningarna spänner över hela vårdområdet.

 

 

ISBN: 9789127418769

Utgivningsdatum: 2009-05-19

Förlag: Natur & Kultur Läromedel

Utbildningsnivå: Gymnasial, Vuxenutbildning

Språk: Svenska

Visa alla uppgifter

4 skäl att handla på Digi2000

Låga priser

Vi har konkurrenskraftiga priser och eftersträvar att alltid erbjuda så låga priser som möjligt. Hos oss gör du bra affärer.

Över 50 000 nöjda kunder & 2 500 följare

Sedan starten år 2013 har vi haft över 50 000 nöjda kunder.

Kundservice via telefon & e-post

Om du skulle behöva kontakta oss når du kundservice enkelt via antingen telefon eller e-post. Vår ambition är att svara på inkomna mail inom 1 arbetsdag. För brådskande ärenden är det bara att ringa oss.

Säkerhet

Vi använder en av världens största och ledande
e-handelsplattform. Detta säkerställer att plattformen alltid är uppdaterad med
den senaste tekniken inom säkerhet. Förutom säkerhet är plattformen konstruerad
för att ge dig bästa möjliga shoppingupplevelse.