Leverans av böcker

Hur lång tid det tar innan du får länkar till dina böcker varierar beroende på bok. När du är inne på en bok anges hur lång leveranstiden är för den specifika boken. Leverans sker till den e-postadress som angivits på beställningen. Observera att leverans av vissa läromedel sker direkt från förlaget och inte från Digi2000. Därför kan det komma att stå något annat än Digi2000 som avsändare vid leverans.

Vi ber dig kontrollera skräpposten så att inga meddelanden med länkar hamnar där. Om du inte har fått länk till din bok inom angiven leveranstid ber vi dig att kontakta oss på info@digi2000.com. För att vi ska kunna hjälpa dig snabbare ber vi dig att ange ditt ordernummer.